Известување за централниот магацин “Маџари”


Почитувани добавувачи,

Би сакале да ве информираме дека редовниот, законски пропишан, годишен попис на материјали на залиха е завршен и дека на ден 30.11.2015 Централниот магацин на Македонски Телеком АД Скопје Маџари”  лоциран на адреса Перо Наков бб. е повторно отворен за работа.

 

 
 
 
   
кон врвот Nagore © Македонски Телеком