Најава
Корисничко име  
Лозинка  
 
Ја заборавив лозинката
Регистрирај се
 


Име на тендер Податоци
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр :01.03/2023ГД за набавка на хартиени ќеси
Детали...
Идентификација 253
Дата на објавување на тендер: 01.02.2023 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 14.03.2023 13:00
Барање за прибирање на понуди - GS-07/2023 за Централизирано софтверско решение за мониторинг на аларми за телекомуникациската мрежа “Alarm Umbrella”
Детали...
Идентификација 252
Дата на објавување на тендер: 24.02.2023 16:10
Краен рок за поднесување на понуда: 16.03.2023 23:59
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр 17.02/2023ГД -дополнително Здраствено осигурување за потребите на набавувачот(МКТ)
Детали...
Идентификација 250
Дата на објавување на тендер: 17.02.2023 14:30
Краен рок за поднесување на понуда: 27.02.2023 13:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр 06.02/2023ГД- Лична Заштитна Облека – Летна и Зимска за потребите на набавувачот
Детали...
Идентификација 249
Дата на објавување на тендер: 06.02.2023 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.02.2023 13:00
Барање за прибиранје понуди 06.12.2022_MB-Продажба на користена RAN (Radio Access Network) опрема од брендот Huawei
Детали...
Идентификација 248
Дата на објавување на тендер: 06.12.2022 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 23.12.2022 16:00
RFQ for SAP-B-One (08112022 DJ) -Прибирање на понуди за професионални сервиси за SAP B1 имплементација, интеграција и одржување.
Детали...
Идентификација 246
Дата на објавување на тендер: 14.11.2022 11:50
Краен рок за поднесување на понуда: 25.11.2022 10:00
RFQ for Support Services for TIBCO & JAVA Projects (No. 18102022/DJ)
Детали...
Идентификација 244
Дата на објавување на тендер: 31.10.2022 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.11.2022 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 27.10/2022ГД
Детали...
Идентификација 243
Дата на објавување на тендер: 28.10.2022 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.11.2022 11:00
Барање за прибирање на понуди бр. 12.10.2022/ГД
Детали...
Идентификација 241
Дата на објавување на тендер: 14.10.2022 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.11.2022 13:00
Промотивни материјали за потребите на компанијата
Детали...
Идентификација 239
Дата на објавување на тендер: 21.09.2022 17:10
Краен рок за поднесување на понуда: 07.10.2022 14:00
Барање за прибирање на понуди за Услуги за прием, пренос и дистрибуција на пратки во Скопје и низ цела територија на Република Северна Македонија бр.15.09.2022_MB
Детали...
Идентификација 238
Дата на објавување на тендер: 14.09.2022 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 23.09.2022 16:00
Барање за прибирање понуди за Надградба на постоечко осветлување со нова ЛЕД технологија во работни простории Бр. 28722_MBLED
Детали...
Идентификација 237
Дата на објавување на тендер: 03.08.2022 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.08.2022 16:00
Барање на прибирање на понуди бр. ГС-30/2022
Детали...
Идентификација 236
Дата на објавување на тендер: 06.05.2022 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.05.2022 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 06.04.2022/ГД
Детали...
Идентификација 235
Дата на објавување на тендер: 06.04.2022 12:15
Краен рок за поднесување на понуда: 13.04.2022 11:55
Барање за прибирање на понуди RFQ for KioskApp (09032022/KA)
Детали...
Идентификација 234
Дата на објавување на тендер: 15.03.2022 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.03.2022 11:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 29.12.2021_MB- Набавка на дигитални сертификати
Детали...
Идентификација 233
Дата на објавување на тендер: 29.12.2021 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.01.2022 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 08-12/2021ГД за Зимска заштитна облека за извршување на теренски активности
Детали...
Идентификација 232
Дата на објавување на тендер: 10.12.2021 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.12.2021 11:59
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 15.11.2021_MB за набавка на фотокопирна хартија 80 гр
Детали...
Идентификација 231
Дата на објавување на тендер: 15.11.2021 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.11.2021 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 19.10/2021ГД за набавка на новогодишни пакетчиња за деца
Детали...
Идентификација 230
Дата на објавување на тендер: 19.10.2021 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.11.2021 11:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.23.07.2021_MB -
Детали...
Идентификација 229
Дата на објавување на тендер: 23.07.2021 15:30
Краен рок за поднесување на понуда: 04.08.2021 16:00
Барање за прибирање понуди за реконструкција на административен објект на МКТ во Ѓорче Петров (бр.15062021_GJP)
Детали...
Идентификација 228
Дата на објавување на тендер: 13.07.2021 09:10
Краен рок за поднесување на понуда: 23.07.2021 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.07.07.2021_MB -Набавка на услуги од областа на осигурување
Детали...
Идентификација 227
Дата на објавување на тендер: 07.07.2021 14:45
Краен рок за поднесување на понуда: 16.07.2021 16:00
БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС бр 04/2021 Дата Центар – Консултантски услуги
Детали...
Идентификација 225
Дата на објавување на тендер: 04.06.2021 17:10
Краен рок за поднесување на понуда: 10.06.2021 15:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 18.05/2021ГД -Отстапување на работници за потребите на Македонски Телеком АД Скопје
Детали...
Идентификација 224
Дата на објавување на тендер: 19.05.2021 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.06.2021 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 03/2021- Процена на недвижен имот
Детали...
Идентификација 223
Дата на објавување на тендер: 17.05.2021 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.05.2021 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 12.04/2021ГД -Летна заштитна облека за извршување на теренски активности
Детали...
Идентификација 222
Дата на објавување на тендер: 13.04.2021 09:45
Краен рок за поднесување на понуда: 22.04.2021 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 15.01.2021_MB
Детали...
Идентификација 220
Дата на објавување на тендер: 18.01.2021 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.01.2021 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 18.12.2020_MB
Детали...
Идентификација 219
Дата на објавување на тендер: 18.12.2020 15:30
Краен рок за поднесување на понуда: 13.01.2021 14:00
15.12.2020_MB -Избор на здравствена институција заради вршење на здравствени прегледи на вработени
Детали...
Идентификација 218
Дата на објавување на тендер: 15.12.2020 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 23.12.2020 16:00
RFQ for ONMSI (n.17112020 OO)
Детали...
Идентификација 217
Дата на објавување на тендер: 14.12.2020 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.01.2021 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 03.11.2020/ГД за пронаоѓање на стратешки партнер заради обезбедување на висококвалитетни услуги за магацинско работење, шпедитерски услуги и дистрибуција на стока и материјали
Детали...
Идентификација 216
Дата на објавување на тендер: 03.11.2020 16:10
Краен рок за поднесување на понуда: 09.11.2020 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 20.10/2020ГД за набавка на Новогодишни пакетчиња за деца
Детали...
Идентификација 215
Дата на објавување на тендер: 20.10.2020 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.11.2020 13:00
Барање за прибирање на понуди Бр.21.09/2020GD за Услуги за обука и развој на вработените
Детали...
Идентификација 214
Дата на објавување на тендер: 22.09.2020 08:05
Краен рок за поднесување на понуда: 07.10.2020 16:00
Барање за прибирање на понуди RFQ for EmApp (n.26082020 EA)
Детали...
Идентификација 213
Дата на објавување на тендер: 10.09.2020 11:45
Краен рок за поднесување на понуда: 09.10.2020 11:50
Барање за прибирање понуди бр.0408-2020ГД - Cloud storage service – Magenta Box
Детали...
Идентификација 212
Дата на објавување на тендер: 04.08.2020 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.08.2020 13:00
Набавка на заштитни средства за потреби на МКТ за работа во услови на пандемија од Ковид- 19 МС /20072020
Детали...
Идентификација 211
Дата на објавување на тендер: 20.07.2020 12:45
Краен рок за поднесување на понуда: 31.07.2020 16:00
Барање на понуди за Набавка на гуми, вулканизерски услуги на возила и чување на вон сезонски гуми МС /13072020
Детали...
Идентификација 210
Дата на објавување на тендер: 13.07.2020 10:15
Краен рок за поднесување на понуда: 21.07.2020 16:00
Барање за прибирање на понуди 06.07/2020 ГД Сертификација на квалификувани доверливи услуги
Детали...
Идентификација 209
Дата на објавување на тендер: 06.07.2020 11:30
Краен рок за поднесување на понуда: 15.07.2020 13:00
Барање за прибирање на понуди For New Solution and Consolidation of Infrastructure Landscape for Hosting of Current Oracle Databases in MKT (IC n.17062020 CI)
Детали...
Идентификација 208
Дата на објавување на тендер: 01.07.2020 15:20
Краен рок за поднесување на понуда: 24.08.2020 11:55
Барање за прибирање на понуди CCMS (n.12052020 CM) развој и имплементација на Contextual Campaign Management System
Детали...
Идентификација 207
Дата на објавување на тендер: 26.06.2020 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 14.07.2020 11:50
Бр. GS-31/2020 Обнова на претплата на софтверот „ In-line Intrusion Prevention system (IPS) “ од производителот Trend Micro за периодот 03.09.2020 – 03.09.2022 во Македонски Телеком
Детали...
Идентификација 206
Дата на објавување на тендер: 22.06.2020 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.07.2020 16:00
Барање за прибирање на понуди Бр. 02.06/2020ГД Избор на Печатница за изработка и испорака на печатени материјали за потребите на Набавувачот
Детали...
Идентификација 205
Дата на објавување на тендер: 02.06.2020 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.06.2020 13:00
Барање за прибирање на понуди бр. 27.05/2020GD Автоматизирана анализа на сентиментот на солијалните медиуми
Детали...
Идентификација 204
Дата на објавување на тендер: 27.05.2020 17:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.06.2020 13:00
Барање за прибирање на понуди бр. 22.05 .2020-MB за набавка на електрични велосипеди
Детали...
Идентификација 203
Дата на објавување на тендер: 22.05.2020 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 05.06.2020 16:00
Барање за прибирање на понуди за Security Information and event Management System (SEIM) 21042020/SM
Детали...
Идентификација 202
Дата на објавување на тендер: 23.04.2020 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.05.2020 11:50
RFI GS-18/2020 Систем за контрола и мониторирање на инфраструктура
Детали...
Идентификација 201
Дата на објавување на тендер: 14.04.2020 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.05.2020 23:00
Бaрање за прибирање на понуди Бр.04_06.04.2020_MB 04 за Изработка на Софтверско решение за маретинг цели во трговски центри, базирано на Cisco Meraki безжична технологија
Детали...
Идентификација 200
Дата на објавување на тендер: 06.04.2020 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.04.2020 11:45
Барање за прибирање на понуди бр.14.02.2020-МВ Услуги за пренос,прием и дистрибуција на пратки во и надвор од Скопје
Детали...
Идентификација 199
Дата на објавување на тендер: 17.02.2020 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.02.2020 14:00
Барање за прибирање на понуди бр. 060220 - опрема за “Audio leveling”
Детали...
Идентификација 198
Дата на објавување на тендер: 12.02.2020 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.02.2020 11:00
Барање за прибирање на понуди бр. KJB/09012020 - проектирање и проектантски надзор
Детали...
Идентификација 197
Дата на објавување на тендер: 09.01.2020 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 31.01.2020 16:00
Барање за прибирање на понуди Бр. KJB/SST/31012020-Терминали за самонаплата во продажни салони на територија на РСМ
Детали...
Идентификација 196
Дата на објавување на тендер: 27.12.2019 15:30
Краен рок за поднесување на понуда: 31.01.2020 16:00
Барање за прибирање на понуди Бр. 12.12/2019ГД”, за набавка на зимска заштитна облека за извршување на теренски активности
Детали...
Идентификација 195
Дата на објавување на тендер: 12.12.2019 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.12.2019 11:59
Барање на Информативни Понуди Бр. KJB/12122019 за нов картичен систем за контролиран и евидентиран влез во објекти/простории и за електронска евиденција на работно време на Македонски Телеком АД – Скопје
Детали...
Идентификација 194
Дата на објавување на тендер: 21.11.2019 08:30
Краен рок за поднесување на понуда: 19.12.2019 16:00
Бaрање за прибирање на понуди Бр. 11.11/2019ГД за набавка на новогодишни пакетчиња за деца
Детали...
Идентификација 193
Дата на објавување на тендер: 11.11.2019 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.11.2019 13:00
Барање за прибирање на понуди Бр 05.11/2019ГД за Набавка на Систем за напојување со соларна енергија - Solar Powered
Детали...
Идентификација 192
Дата на објавување на тендер: 06.11.2019 11:15
Краен рок за поднесување на понуда: 15.11.2019 13:00
Барање за прибирање на понуди Бр.DS102019 за ““Multi-factor Authentication” за Македонски Телеком АД Скопје
Детали...
Идентификација 191
Дата на објавување на тендер: 18.10.2019 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 05.11.2019 23:00
Барање за прибирање на понуди No. BV102019 за Playout сервер за Македонски Телеком АД Скопје
Детали...
Идентификација 190
Дата на објавување на тендер: 15.10.2019 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.10.2019 23:00
Барање за прибирање на понуди Бр. 06_10.10.2019_MB- Услуги за управување со возен парк на Македонски Телеком АД Скопје
Детали...
Идентификација 189
Дата на објавување на тендер: 14.10.2019 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 31.10.2019 14:00
Барање за прибирање на понуди Бр. KJB/10102019 услуги во областа на управување со недвижности на МКТ на територија на Република Северна Македонија
Детали...
Идентификација 188
Дата на објавување на тендер: 10.10.2019 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.11.2019 16:00
Барање за прибирање на понуди KJB/07102019 - набавка, испорака на микролокација, монтажа и замена на постојните надворешни единици за системи за климатизација во Телеком Струмица
Детали...
Идентификација 187
Дата на објавување на тендер: 08.10.2019 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.10.2019 14:00
Барање за прибирање на понуди Бр. KJB/04102019 - Изработка и монтажа на инвалидски платформи
Детали...
Идентификација 186
Дата на објавување на тендер: 04.10.2019 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 14.10.2019 14:00
БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС бр. 20.09.2019/ГД
Детали...
Идентификација 185
Дата на објавување на тендер: 20.09.2019 04:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.10.2019 11:00
Барање за прибирање на понуди GS-50/2019 - Advanced Threat Protection (ATP) System
Детали...
Идентификација 184
Дата на објавување на тендер: 10.09.2019 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.10.2019 11:00
Барање за прибирање понуди бр.05_03.09.2019/MB - Изработка на мобилна и web апликација
Детали...
Идентификација 183
Дата на објавување на тендер: 04.09.2019 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 23.09.2019 03:00
Барање за прибирање на понуди бр. 30082019/ГД – Соларен панел
Детали...
Идентификација 182
Дата на објавување на тендер: 30.08.2019 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.09.2019 13:00
Барање за прибирање на понуди Бр. KJB/19082019 - метални полици
Детали...
Идентификација 181
Дата на објавување на тендер: 20.08.2019 01:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.08.2019 04:00
Барање за прибирање на понуди Бр. KJB/14082019 - Business CPE Equipment
Детали...
Идентификација 179
Дата на објавување на тендер: 14.08.2019 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.09.2019 16:00
Барање за прибирање понуди бр.30.07/2019ГД - Летна заштитна облека
Детали...
Идентификација 178
Дата на објавување на тендер: 30.07.2019 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.08.2019 15:00
Барање за прибирање понуди бр. ГС 36/2019 - Вентилатор за DSLAM уреди
Детали...
Идентификација 177
Дата на објавување на тендер: 18.07.2019 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.07.2019 13:00
Барање за прибирање на понуди бр. ГС 37/2019 - Утврдување на зафатените позиции со кабли и опрема
Детали...
Идентификација 176
Дата на објавување на тендер: 10.07.2019 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.07.2019 16:00
Барање за прибирање понуди КЈБ/10072018 - Credit check module
Детали...
Идентификација 175
Дата на објавување на тендер: 10.07.2019 12:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.08.2019 16:00
Барање за прибирање понуди KJB/05072019 - Реновнирање на простор во кула ТКЦ- Скопје
Детали...
Идентификација 174
Дата на објавување на тендер: 05.07.2019 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.07.2019 16:00
Барање за прибирање понуди бр.ГС-32/2019 - набавка на термособирачки спојници за бакарни телекомуникациски кабли
Детали...
Идентификација 173
Дата на објавување на тендер: 20.06.2019 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.07.2019 23:00
Барање за прибирање понуди бр. КЈБ 20052019 - Набавка на електрични тротинети
Детали...
Идентификација 172
Дата на објавување на тендер: 20.05.2019 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.05.2019 16:00
Барање за прибирање понуди бр. ЈЗ/052019 - "State-of-art mini HeadEnd" опрема
Детали...
Идентификација 171
Дата на објавување на тендер: 10.05.2019 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.05.2019 11:00
Барање за прибирање понуди ГС-23/2019 - Надградба и Обнова на претплата на Firewall софтвер
Детали...
Идентификација 170
Дата на објавување на тендер: 03.05.2019 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.05.2019 16:00
Барање за прибирање понуди бр. ГС-19/2019 - Надградба и Обнова на претплата на софтверот „ Database Activity Monitoring (DAM)“ од производителот IMPERVA
Детали...
Идентификација 169
Дата на објавување на тендер: 15.04.2019 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 23.04.2019 16:00
Барање за прибирање понуди бр. ГВ042019 - Upgrade AspectCXP15.1 (Voxeo)
Детали...
Идентификација 168
Дата на објавување на тендер: 12.04.2019 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.04.2019 11:00
Барање за прибирање понуди бр.KJB/09042019- Проект за санација и зајакнување на конструктивни и неконструктивни елементи
Детали...
Идентификација 167
Дата на објавување на тендер: 09.04.2019 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.04.2019 16:00
Барање за прибирање понуди бр.KJB08042019- Санација на кровови и кровни површини
Детали...
Идентификација 166
Дата на објавување на тендер: 08.04.2019 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.04.2019 16:00
Барање за прибирање понуди бр.КЈБ/05042019 - уреди за климатизација
Детали...
Идентификација 163
Дата на објавување на тендер: 05.04.2019 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.04.2019 16:00
Барање за прибирање на понуди бр. КЈБ/26032019 - Play Station
Детали...
Идентификација 162
Дата на објавување на тендер: 26.03.2019 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.04.2019 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 15.03.2019/ГД - Униформи за вработените во Техника на МКТ
Детали...
Идентификација 161
Дата на објавување на тендер: 15.03.2019 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.04.2019 15:00
Барање за прибирање понуди бр. 12.03. 2019/ГД - дигитален билборд
Детали...
Идентификација 160
Дата на објавување на тендер: 12.03.2019 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.04.2019 13:00
Барање за прибирање понуди бр.07-03/2019ГД - Услуги од областа на безбедност и здравје при работа
Детали...
Идентификација 159
Дата на објавување на тендер: 07.03.2019 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 14.03.2019 16:00
Барање за изразување интерес бр.22.02/2019ГД - Печатење и ковертирање на сметки
Детали...
Идентификација 158
Дата на објавување на тендер: 22.02.2019 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 04.03.2019 15:00
Барање за прибирање понуди бр. ББ022019 - ISP Firewall
Детали...
Идентификација 156
Дата на објавување на тендер: 20.02.2019 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.03.2019 16:00
Барање за изразување интерес 19.02/2019ГД - униформи
Детали...
Идентификација 154
Дата на објавување на тендер: 19.02.2019 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.02.2019 15:00
Барање за прибирање понуди бр. KJB05022019- Scroll Compressor
Детали...
Идентификација 153
Дата на објавување на тендер: 08.02.2019 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.02.2019 14:00
Барање за прибирање понуди бр.Бр. KJB24122018 - Дигитални Сертификати
Детали...
Идентификација 152
Дата на објавување на тендер: 18.12.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.12.2018 13:00
Реконструкција на главен електро енергетски ДЕГ дистрибутивен систем во ТКЦ Скопје
Детали...
Идентификација 151
Дата на објавување на тендер: 04.12.2018 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.12.2018 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 30.11/2018ГД
Детали...
Идентификација 150
Дата на објавување на тендер: 30.11.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 05.12.2018 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 30.11/2018ГД за Избор на Агенција/ции за обезбедување на Туристички услуги и набавка на авио билети
Детали...
Идентификација 149
Дата на објавување на тендер: 30.11.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 14.12.2018 13:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 04-12.2018_MB
Детали...
Идентификација 148
Дата на објавување на тендер: 30.11.2018 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.12.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.03-11.2018-MB - Каско осигурување на возила и колективно осигурување на вработени
Детали...
Идентификација 147
Дата на објавување на тендер: 19.11.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.12.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.КЈБ/14112018 - HW&SW компјутерска форензика
Детали...
Идентификација 146
Дата на објавување на тендер: 14.11.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 30.11.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 1911IИлеГј/ТВ -checkpoint лиценци за 3 години
Детали...
Идентификација 145
Дата на објавување на тендер: 12.11.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2018 11:00
Барање за прибирање понуди 08.11/2018ГД - Новогодишни пакетчиња
Детали...
Идентификација 144
Дата на објавување на тендер: 09.11.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2018 13:00
Барање за прибирање понуди бр.02.11/2018ГД - ЛЗО/ Зимски чевли
Детали...
Идентификација 143
Дата на објавување на тендер: 02.11.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.11.2018 11:00
Барање за прибирање понуди бр. КЈБ/Енергија2019 - Снабдување со електрична енергија за 2019 година
Детали...
Идентификација 142
Дата на објавување на тендер: 01.11.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.11.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 02-15.10.2018_MB - Куриски услуги, превземање и испорака на пратки и документи во Македонија и надвор од Македонија
Детали...
Идентификација 141
Дата на објавување на тендер: 18.10.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.11.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди бр.16.10/2018ГД
Детали...
Идентификација 139
Дата на објавување на тендер: 16.10.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 22.10.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.1710ВанБ/ТВ
Детали...
Идентификација 138
Дата на објавување на тендер: 10.10.2018 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.10.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.ГС-57/2018 - Систем за мониторирање на услуги
Детали...
Идентификација 137
Дата на објавување на тендер: 03.10.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.11.2018 10:00
Барање за прибирање понуди бр.KJБ05102018
Детали...
Идентификација 136
Дата на објавување на тендер: 26.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.10.2018 14:00
Барање за прибирање на понуди бр. KJБ01102018
Детали...
Идентификација 134
Дата на објавување на тендер: 25.09.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.10.2018 16:00
Барање за прибирање понуди - SAN KJB02102018
Детали...
Идентификација 133
Дата на објавување на тендер: 24.09.2018 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.10.2018 11:00
Барање за прибирање на понуди бр. 20.09/2018ГД
Детали...
Идентификација 132
Дата на објавување на тендер: 20.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.10.2018 13:00
RFQ GS-61/2018 Подвижна платформа за базна станица
Детали...
Идентификација 131
Дата на објавување на тендер: 20.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 05.10.2018 00:00
RFQ GS-54/2018 Систем за автоматско конфигурирање
Детали...
Идентификација 130
Дата на објавување на тендер: 18.09.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.10.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди бр. 14.09/2018ГД
Детали...
Идентификација 128
Дата на објавување на тендер: 14.09.2018 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.09.2018 13:00
Обнова на претплата на AcSight софтверот за период од 2 години
Детали...
Идентификација 127
Дата на објавување на тендер: 13.09.2018 12:30
Краен рок за поднесување на понуда: 18.09.2018 00:00
Обука на вреботени за имплементација/проверувач за стандардот ISO 22301 или ISO 24762, согласно стандардите ISO 22301 или ISO 24762
Детали...
Идентификација 126
Дата на објавување на тендер: 13.09.2018 12:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.09.2018 15:00
Барање за прибирање понуди за Symantec extension
Детали...
Идентификација 124
Дата на објавување на тендер: 11.09.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 10:00
Барање за прибирање понуди Entrast Safenet
Детали...
Идентификација 123
Дата на објавување на тендер: 10.09.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 10:00
Барање за прибирање на понуди бр.КЈБ 15082018
Детали...
Идентификација 122
Дата на објавување на тендер: 15.08.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.BPMS 31.08.2018/ЕЗД
Детали...
Идентификација 119
Дата на објавување на тендер: 14.08.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.09.2018 11:00
Барање за прибирање на понуди бр.ГС-52/2018
Детали...
Идентификација 118
Дата на објавување на тендер: 07.08.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.08.2018 23:00
Барање за прибирање понуди бр. 0108/2018 ТВ
Детали...
Идентификација 117
Дата на објавување на тендер: 01.08.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.08.2018 14:00
Барање за прибирање понуди 23.07/2018 ГД
Детали...
Идентификација 116
Дата на објавување на тендер: 24.07.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2018 13:00
Барање за прибирање понуди бр.1-23.07/2018ГН
Детали...
Идентификација 115
Дата на објавување на тендер: 23.07.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.08.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди бр.KJB/17072018
Детали...
Идентификација 113
Дата на објавување на тендер: 18.07.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.08.2018 16:00
Барање за прибирање понуди ГС-41/2018
Детали...
Идентификација 112
Дата на објавување на тендер: 03.07.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.08.2018 14:00
Барање за прибирање на понуди ГС-43/2018
Детали...
Идентификација 111
Дата на објавување на тендер: 03.07.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.07.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.27.06/2018ГН
Детали...
Идентификација 110
Дата на објавување на тендер: 27.06.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.07.2018 15:00
Барање за набавка бр.KJB140662018
Детали...
Идентификација 109
Дата на објавување на тендер: 14.06.2018 13:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.07.2018 13:00
Барање за набавка бр. 08.06/2018ГД
Детали...
Идентификација 108
Дата на објавување на тендер: 08.06.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.06.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди Бр. 11062018/VJ
Детали...
Идентификација 107
Дата на објавување на тендер: 28.05.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.06.2018 14:00
Барање за прибирање понуди: BP-220518/TV
Детали...
Идентификација 104
Дата на објавување на тендер: 23.05.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.05.2018 16:00
Барање за прибирање понуди: KJB18052018
Детали...
Идентификација 103
Дата на објавување на тендер: 18.05.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 07.06.2018 16:00
Барање за набавка бр. КЈБ 09052018
Детали...
Идентификација 102
Дата на објавување на тендер: 09.05.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.05.2018 16:00
Барање за прибирање на понуди ГН /2018
Детали...
Идентификација 101
Дата на објавување на тендер: 30.04.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.05.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.19.04.2018/ГД
Детали...
Идентификација 100
Дата на објавување на тендер: 19.04.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.05.2018 11:00
Барање за прибирање понуди КЈБ17042018
Детали...
Идентификација 99
Дата на објавување на тендер: 18.04.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.04.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр. 0318VanZ/TV
Детали...
Идентификација 98
Дата на објавување на тендер: 30.03.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.04.2018 15:00
Барање за прибирање понуди 29.03/2018ГН
Детали...
Идентификација 97
Дата на објавување на тендер: 29.03.2018 10:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.04.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.21.03/2018ГД
Детали...
Идентификација 96
Дата на објавување на тендер: 22.03.2018 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 04.04.2018 16:00
Барање за искажување на интерес за достава на понуди 13Феб ГН/2018
Детали...
Идентификација 95
Дата на објавување на тендер: 13.02.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.02.2018 11:00
Барање за прибирање понуди бр.KJБ12022018
Детали...
Идентификација 94
Дата на објавување на тендер: 02.02.2018 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.02.2018 16:00
Барање за прибирање понуди бр.KJБ09022018
Детали...
Идентификација 93
Дата на објавување на тендер: 02.02.2018 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.02.2018 16:00
Барање за Понуда бр. 2901GorJ/TV
Детали...
Идентификација 92
Дата на објавување на тендер: 31.01.2018 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.02.2018 16:00
Барање за Понуда бр. 0501StanD/TV за софтверскo решение за форматирање на фактури
Детали...
Идентификација 90
Дата на објавување на тендер: 05.01.2018 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.01.2018 11:00
Барање за прибирање информативни понуди Бр. ГС-52/2017
Детали...
Идентификација 89
Дата на објавување на тендер: 10.11.2017 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.11.2017 13:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.20.10/2017ГД
Детали...
Идентификација 88
Дата на објавување на тендер: 20.10.2017 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.11.2017 13:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 06.10. 2017/ГД
Детали...
Идентификација 87
Дата на објавување на тендер: 09.10.2017 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.10.2017 13:00
Барање за изразување на интерес Бр. KJB23082017
Детали...
Идентификација 86
Дата на објавување на тендер: 23.08.2017 11:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.08.2017 16:00
Интерес за учество за достава на понуда 14.07.2017-ГД
Детали...
Идентификација 85
Дата на објавување на тендер: 17.07.2017 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.07.2017 15:00
Барање за прибирање на понуди ГН /2017
Детали...
Идентификација 84
Дата на објавување на тендер: 07.07.2017 15:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.07.2017 16:00
Барање за Понуда бр.0506BalN-TV за ICT Market Place решение
Детали...
Идентификација 83
Дата на објавување на тендер: 09.06.2017 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.06.2017 17:00
Барање за прибирање понуди бр. KJБ11.05.2017
Детали...
Идентификација 82
Дата на објавување на тендер: 11.05.2017 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.05.2017 16:00
Барање за прибирање на понуди 2307/TV
Детали...
Идентификација 81
Дата на објавување на тендер: 28.03.2017 12:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.04.2017 16:00
Барање за прибирање понуди GS-34/2016
Детали...
Идентификација 80
Дата на објавување на тендер: 05.08.2016 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.09.2016 14:00
Барање за изразување на интерес Бр.КЈВ 2207/2016
Детали...
Идентификација 79
Дата на објавување на тендер: 22.07.2016 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 31.08.2016 00:00
Барање за прибирање на понуди бр. ГС-29/2016
Детали...
Идентификација 78
Дата на објавување на тендер: 27.06.2016 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 08.07.2016 11:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. KJB27112015
Детали...
Идентификација 72
Дата на објавување на тендер: 30.11.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.01.2016 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.16-11/2015ГД
Детали...
Идентификација 71
Дата на објавување на тендер: 16.11.2015 16:00
Краен рок за поднесување на понуда: 20.11.2015 13:00
Барање за прибирање понуди 0107ИГ- 2015/ТВ
Детали...
Идентификација 70
Дата на објавување на тендер: 03.07.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.07.2015 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.09-06/2015ГД
Детали...
Идентификација 69
Дата на објавување на тендер: 09.06.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.06.2015 16:00
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИНТЕРЕС
Детали...
Идентификација 68
Дата на објавување на тендер: 08.06.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.06.2015 16:00
Request for Quotation
Детали...
Идентификација 66
Дата на објавување на тендер: 27.03.2015 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.04.2015 23:00
Барање за прибирање на понуди број TV.КМ-01/2014
Детали...
Идентификација 65
Дата на објавување на тендер: 05.08.2014 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 10.09.2014 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. КЈБ 28102013
Детали...
Идентификација 63
Дата на објавување на тендер: 25.10.2013 14:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2013 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.10-09/2013ГД
Детали...
Идентификација 62
Дата на објавување на тендер: 10.10.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.10.2013 00:00
CALL FOR BIDS No. GS-40/2013
Детали...
Идентификација 61
Дата на објавување на тендер: 14.08.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.08.2013 09:00
Оглас за продажба на недвижности
Детали...
Идентификација 60
Дата на објавување на тендер: 28.06.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.07.2013 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 28.05/2013ГД
Детали...
Идентификација 59
Дата на објавување на тендер: 29.05.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.06.2013 15:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.01/2013 (ТВ)
Детали...
Идентификација 58
Дата на објавување на тендер: 12.03.2013 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.03.2013 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: КМ/61-2012
Детали...
Идентификација 57
Дата на објавување на тендер: 30.11.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.01.2013 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.09-11/2012ГД
Детали...
Идентификација 56
Дата на објавување на тендер: 13.11.2012 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.11.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: 09-11/2012ВП
Детали...
Идентификација 54
Дата на објавување на тендер: 09.11.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 16.11.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-10/2012КЈ
Детали...
Идентификација 53
Дата на објавување на тендер: 01.10.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.10.2012 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. KJB TK 12.10.2012
Детали...
Идентификација 52
Дата на објавување на тендер: 26.09.2012 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 12.10.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: 07-09/2012МЈ
Детали...
Идентификација 51
Дата на објавување на тендер: 17.09.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.09.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.: 06-09/2012ГД
Детали...
Идентификација 50
Дата на објавување на тендер: 06.09.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.09.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 1308KI/2011-TV
Детали...
Идентификација 49
Дата на објавување на тендер: 14.08.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 24.08.2012 16:00
Барање за прибирање на понуди број 01/2012
Детали...
Идентификација 48
Дата на објавување на тендер: 08.02.2012 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.02.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС
Детали...
Идентификација 47
Дата на објавување на тендер: 17.01.2012 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 19.01.2012 16:00
БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС бр.EоI VCA/16.12.2011
Детали...
Идентификација 46
Дата на објавување на тендер: 16.12.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.12.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 07/2011
Детали...
Идентификација 45
Дата на објавување на тендер: 20.10.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.10.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 08/2011-TV
Детали...
Идентификација 44
Дата на објавување на тендер: 16.09.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.09.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 07/2011
Детали...
Идентификација 43
Дата на објавување на тендер: 15.09.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.09.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 06/2011-TV
Детали...
Идентификација 42
Дата на објавување на тендер: 02.09.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 21.09.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 3/2011
Детали...
Идентификација 41
Дата на објавување на тендер: 20.07.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 03.08.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 2/2011
Детали...
Идентификација 40
Дата на објавување на тендер: 26.05.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.06.2011 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 1/2011КЈB
Детали...
Идентификација 39
Дата на објавување на тендер: 09.03.2011 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 28.03.2011 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 16/2010
Детали...
Идентификација 38
Дата на објавување на тендер: 23.11.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.12.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 19/2010
Детали...
Идентификација 37
Дата на објавување на тендер: 08.11.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 22.11.2010 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 1510КП/TV
Детали...
Идентификација 36
Дата на објавување на тендер: 22.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.10.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 2010КП/TV
Детали...
Идентификација 35
Дата на објавување на тендер: 22.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 27.10.2010 11:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 17/2010
Детали...
Идентификација 34
Дата на објавување на тендер: 21.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 11.11.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 18/2010
Детали...
Идентификација 33
Дата на објавување на тендер: 20.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 29.10.2010 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 15/2010
Детали...
Идентификација 32
Дата на објавување на тендер: 04.10.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.10.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр.13/2010 ГН
Детали...
Идентификација 31
Дата на објавување на тендер: 17.09.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 01.10.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 10/2010 КЈ
Детали...
Идентификација 30
Дата на објавување на тендер: 02.09.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 23.09.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 12/2010
Детали...
Идентификација 28
Дата на објавување на тендер: 30.08.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 13.09.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 07/2010
Детали...
Идентификација 27
Дата на објавување на тендер: 30.08.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 06.09.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 14 /2010
Детали...
Идентификација 26
Дата на објавување на тендер: 19.08.2010 09:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.09.2010 10:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 08/2010
Детали...
Идентификација 24
Дата на објавување на тендер: 22.06.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 02.07.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 09/2010
Детали...
Идентификација 23
Дата на објавување на тендер: 21.06.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.07.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ бр. 06/2010
Детали...
Идентификација 20
Дата на објавување на тендер: 26.05.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 09.06.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 05/2010ГД
Детали...
Идентификација 18
Дата на објавување на тендер: 10.05.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 26.05.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 04/2010
Детали...
Идентификација 17
Дата на објавување на тендер: 07.05.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 18.05.2010 14:00
тест
Детали...
Идентификација 16
Дата на објавување на тендер: 01.03.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.03.2010 00:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 03/2010
Детали...
Идентификација 15
Дата на објавување на тендер: 18.02.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 25.02.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 11/02-2010ГД
Детали...
Идентификација 13
Дата на објавување на тендер: 16.02.2010 00:00
Краен рок за поднесување на понуда: 17.02.2010 16:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 01/2010
Детали...
Идентификација 8
Дата на објавување на тендер: 01.02.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 15.02.2010 14:00
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 02/2010ГД
Детали...
Идентификација 4
Дата на објавување на тендер: 08.02.2010 08:00
Краен рок за поднесување на понуда: 22.02.2010 16:00

 
 
 
   
кон врвот Nagore © Македонски Телеком